Tìm thân nhân liệt sỹ


THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC LIỆT SỸ ĐÃ ĐƯỢC QUY TẬP 
 

VÀO CÁC NGHĨA TRANG Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu, CCB Sư đoàn 5 phía Bắc xin thông báo Danh sách các Liệt sỹ của Sư đoàn 5 đã được quy tập về các nghĩa trang ở Miền Đông Nam Bộ. Đồng chí nào biết thân nhân của các liệt sỹ có trong danh sách thông báo để gia đình biết tiện việc tìm kiếm và liên hệ với Ban liên lạc Hội theo địa chỉ sau để được hỗ trợ khi cần thiết:

1- Văn phòng Ban liên lạc: Số 11, ngõ 508, Đường Láng; Tổ 9A, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

2- Trưởng Ban liên lạc: Nguyễn Thanh Truyền DĐ 0983 10 10 54; NR 043 6414 675; Email: Truyen.Nguyenthanh@Cuuchienbinhf5.vn

3- Vũ Ngọc Bút: DĐ 0913 028 241; Nr043 5620462; Số 11, ngõ 508, Đường Láng; Tổ 9A, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.


DANH SÁCH 

LIỆT SỸ ĐÃ QUY TẬP VỀ NGHĨA TRANG LỘC NINH
          

1- LS Tống Văn Nhạc                                     ở Ngĩa Minh, Nghĩa hưng, Nam Định

Đơn vị: D4, E174.                               Hy sinh: 15/5/1972

2- LS Nguyễn Văn Thuật,         sinh 1951         ở Nam An, Nam Ninh, Nam Định

          Đơn vị: A phó D7 E174                    Hy Sinh 06/4/1972

3- LS Nguyễn Văn Chả,     sinh 1950              ở Hòa Bình, Lục Nam, Hà Bắc.

          Đơn vị D6 E174                                Hy Sinh: 07/4/1972

4- LS Nguyễn Mạnh Kỳ,                                     ở Hưng Duy, Cẩm Khê, Phú Thọ

          Đơn vị: D4, E174                              Hy Sinh: 11/5/1972

5- LS Hoàng Minh Đoan,                                     ở Tùng Sơn, Tiền Hải, Thái Bình

          Đơn vị: D4, E174                              Hy Sinh: 15/5/1972

6- LS Trần Văn Cầu                                             ở Cầu Đơ, Hà Cầu, Thị xã Hà Đông

          Đơn vị: D4, E174                              Hy Sinh: 16/5/1972

7- LS Nguyễn Văn Nung,                                 ở Hiệp Cường, Khuất Động Hải Hưng

          Đơn vị: C1, D4, E174                       Hy Sinh: 11/5/1972

8- LS Nguyễn Văn Thành      sinh 1945,       ở Chương Mỹ, Hà Tây

          Đơn vị:                                              Hy Sinh: 07/4/1972

9- LS Đỗ Ngọc Du                 sinh 1943,             ở Dũng Tín, Thường Tín, Hà Tây

          Đơn vị:                                              Hy Sinh: 07/2/1972

10- LS Đỗ Quang Chính,      sinh 1950             ở Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

          Đơn vị: A phó D5, E 174                 Hy Sinh: 05/4/1972

11- LS Mạc Quang Gạo (Gao)  sinh 1951         ở Bình Yên, Định Hóa Bắc Thái

          Đơn vị: D5, E 174                             Hy Sinh: 05/4/1972

12- LS Dương Văn Tần         sinh 1949             ở An Trung, Hải Phòng

          Đơn vị: C6, D5, E174                       Hy Sinh: 12/5/1972

13- LS Nguyễn Văn Quốc      sinh 1950         ở Hải Hùng, Hải Hậu, Nam Định

          Đơn vị: A phó C6, D5, E174            Hy Sinh: 12/5/1972

14- LS Nguyễn Quý Nhạ         sinh 1952,             ở Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An

          Đơn vị: A trưởng D5, E174               Hy Sinh: 05/4/1972

15- LS Phạm Thành Tích         sinh 1951             ở Cẩm Châu, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

          Đơn vị: C phó D5 E174                    Hy Sinh: 12/5/1972

16- LS Nguyễn Văn Tài             sinh 1950            ở Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

          Đơn vị: D5, E 174                             Hy Sinh: 05/4/1972

17- LS Nguyễn Trung Trực     sinh 1949 

          Đơn vị: C7, D8, E3                           Hy Sinh: 07/4/1972

18- LSTrần Như Thịnh             sinh 1948                     ở Thường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

          Đơn vị: A phó D5, E174                   Hy Sinh: 05/4/1972

19- LS Trần Trọng Ninh            sinh 1949                     ở Vũ  Việt, Vũ Thư, Thái Bình

          Đơn vị: D4, E 174                              Hy Sinh: 06/4/1972

20- LS Nguyễn Đức Lạc         sinh 1950                 ở Hưng Nhân, Hưng Nguyên, Nghệ An

          Đơn vị: D5, E174                              Hy Sinh: 12/5/1972

21- LS Vũ Văn Đan,                 sinh 1945                     ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Tây

          Đơn vị: D5, E174                              Hy Sinh: 12/5/1972

22- LS Trần Đăng Đệ              sinh 1952                 ở Tuần Châu, Xuân Thủy, Nam Định

          Đơn vị: D6, E174                              Hy Sinh: 06/4/1972

23- LS Phạm Văn Kiểm          sinh 1941                     ở Minh Khai, Duyên Hà, Thái Bình

          Đơn vị: Cphó D5, E 174                  Hy Sinh: 01/5/1972

24- LS Lê Quang Trung           sinh 1950                     ở Kiều Lý, Gia Lâm, Hà Nội

          Đơn vị: A trưởng D5, E 174             Hy Sinh: 05/4/1972

25- LS trần Văn Lưu,               sinh 1951                     ở Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa

          Đơn vị: D7, E3                                  Hy Sinh: 07/4/1972

26- LS Từ Văn Din,                 sinh 1948                     ở Đoàn Kết, Cẩm Phả, Quảng Ninh

          Đơn vị: B phó, D4, E174                  Hy Sinh: 07/4/1972

27- LS Hà Thanh Hoài,            sinh 1944,                   ở Điền Quang, Bá Thước, Thanh Hóa

          Đơn vị: A phó D5, E 174                  Hy Sinh: 15/5/1972

28- LS Lê Văn Nhuần,              sinh 1951,                  ở Tân Sơn, Thanh Sơn, Nghệ An

          Đơn vị: A phó E 174                          Hy sinh: 06/4/1972

29- LS Dương Huy Hồng,         sinh 1949,                 ở Cẩm Long, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

          Đơn vị: B phó D5, E 174                   Hy Sinh: 12/5/1972

30- LS Nguyễn Viết Hoạch,       sinh 1950,                 ở Ngọc Sơn, Tứ Ký, Hải Hưng

          Đơn vị: D4, E174                              Hy Sinh: 06/4/1972

31- LS Nguyễn Văn Sang,          sinh 1952,               ở Huế Cầm, Đoan Hùng, Phú Thọ

          Đơn vị: B phó C6, D5, E174             Hy Sinh: 15/2/1972

32- LS Nguyễn Văn Phùng                                         ở Thanh Cao, Quốc Oai, Hà Tây

          Đơn vị: D4                              Hy Sinh: 14/11/1968

33- LS Nguyễn Văn Khóa,          sinh 1952,              ở Hồng Thuận, Xuân Thủy, Nam Định

          Đơn vị: D6, E 174                              Hy Sinh: 06/4/1972

34- LS Nguyễn Văn Thân           sinh 1945,     Hy sinh 15/4/1972

35- LS Hà Xuân Bắc,                  sinh 1951,               ở Hồng Hưng, Gia Lộc, Hải Hưng

          Đơn vị: A phó D5, E 174                   Hy Sinh:  12/5/1972

36- LS Đinh Xuân Đức,              sinh 1946,              ở Tất Thắng, Thanh Sơn, Vĩnh Phú

          Đơn vị: A trưởng, D5, E174              Hy Sinh: 05/4/1972

37- LS Trần Hữu Năng,             sinh 1948,              ở Nhân Hợi, Lý Nhân, Nam Hà

          Đơn vị: D5, E 174                              Hy Sinh: 05/4/1972

38- LSLương Kim Đàn,            sinh 1952,              ở Văn Hóa, Tuyên Hóa, Cẩm Bình

          Đơn vị: D4, E 174                             Hy Sinh: 06/4/1972

39- Nguyễn Văn Hiến,              sinh 1952,              ở Lưu Kiến, Thủy Nguyên, Hải Phòng

          Đơn vị: A trưởng D4, E 174              Hy Sinh: 07/4/1972

40- Nguyễn Văn Bách,             sinh 1949,               ở Hòa Bình, Bình Lục, Hà Nam

          Đơn vị: D4, E174                              Hy Sinh: 06/4/1972

41- LS Nguyễn Văn Quyết,     sinh 1                     ở Quảng Thanh, Quảng Xương, Thanh Hóa

          Đơn vị: C11, D9, E3                         Hy Sinh: 07/4/1972

42- LS Nguyễn Tiến Tần,        sinh 1951             ở Hà Tây

          Đơn vị: C16                                       Hy Sinh: 15/5/1972

43- LS Nguyễn Duy Trình,      sinh 1950,            ở Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

          Đơn vị: A trưởng C7, D8, E3            Hy Sinh: 07/4/1972

44- LS Trần Hữu Đức,            sinh 1950,           ở Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

          Đơn vị: D5, E174                              Hy Sinh: 05/4/1972

45- LS Trần Văn Chiến,           sinh 1953,         ở Thanh Lâm, Thanh Miện, Hải Hưng

          Đơn vị: A phó D4, E174                   Hy Sinh: 07/4/1972

46- LS Ngô Văn Nguyên                                    ở Thái Bình

          Đơn vị: C17, E174                            Hy Sinh: 05/4/1972


DANH SÁCH LIỆT SỸ ĐÃ ĐƯỢC QUY TẬP

 VỀ NGHIA TRANG LIỆT SỸ THỊ XÃ PHƯỚC LONG - BÌNH PHƯỚC

 

1- LS Cù Xuân Ân    Sinh 1939    ở Văn Yên, Nghĩa Lộ

            Nhập ngũ 7/1967        Đơn vị E174, F5            Hy sinyh 18/11/1969

2- LS hoàng Văn Biên    Sinh 1945       quê: Tú Lô, Văn Chấn, Nghĩa Lộ

            Nhập ngũ 2/1964        Đơn vị E14, F5            Hy sinh: 26/3/1970

3- LS Hà Văn Chia (choa)    Sinh 1946    Quê Phú Sơn, Văn Chấn, Nghĩa Lộ

            Ngập ngũ: 2/1964      Đơn vị: E14, F5           Hy sinh: 26/4/1970

4- LS Phạm Văn Chí        sinh 1945    ở Đại Lịch, Văn Chấn, Nghĩa Lộ

            Nhập ngũ 2/1964        Đơn vị E14, F5            Hy sinh 18/02/1969

5- LS Nguyễn Văn Dĩnh    Sinh 1944    Quê: Việt Kiên, Yên Châu Sơn La

            Nhập ngũ 02/1965        Đơn vị E14, F5         Hy sinh 26/4/1970

6- LS Hoàng Xuân Lực    sinh 1938        Quê Yên Nông, Văn Yên, Yên Bái

            Nhập ngũ 7/1967        Đơn vị E174        Hy sinh 24/10/1969

7- LS Nguyễn Văn Minh    Sinh 1931        Quê: Thái Sơn, Hưng Yên, Tuyên Quang

            Nhập ngũ 3/1968        Đơn vị E5        Hy sinh 15/9/1969

8- LS Lương Văn Nghiệp    Sinh 1949    Quê: Thắng lợi, Hạ Long, Vao Bằng

                                                Đơn vị E174        Hy sinh 18/02/1969

9- LS Trần Văn Ngọc    sinh 1942        Quê: Đang Hạ, Hạ Hòa Bắc Giang

            Nhập ngũ 6/1968        Đơn vị E5        Hy sinh 15/9/1969

10- LS Nguyễn Xuân Yên    Sinh 1947        Quê: Đông Cao, Phổ Yên, TháiNguyeen

            Nhập ngũ 25/6/1968        Đơn vị E174        Hy Sinh: 28/4/1970


DANH SÁCH LIỆT SỸ ĐÃ ĐƯỢC QUY TẬP

 VỀ NGHIA TRANG LIỆT SỸ TỈNH LONG AN

1- LS Trần Văn Hội                 Quê: Đại Hồng, Trùng khánh, cao Bằng

                                                    Hy sinh 10/4/1975

2- LS Nguyễn Văn Ninh             Quê Tân Lạc Hòa Bình

        Đơn vị E2, F5                    Hy sinh 15/4/1975

3- LS Bùi Tĩnh Mạch        Quê: Tân Lập, lương Sơn, Hòa Bình

        Đơn vị D5,F5                    Hy sinh 16/4/1975

4- LS Lò Văn Thang        Quê: Vân Du, T Văn, Yên Bái

                                                    Hy sinh 13/4/1975

(Ghi chú: Số mộ LS trên ghi theo bia mộ tại nghĩa trang điểm nào chưa rõ xin liên hệ với Sở LĐTBXH tỉnh Bình Phước và Sở LĐTBXH tỉnh Long An để biết )


DANH SÁCH LIỆT SỸ ĐÃ ĐƯỢC QUY TẬP VỀ

NGHĨA TRANG TÂN BIÊN TÂY NINH

 

1- Liệt sỹ Đinh Văn Hòa                 Sinh 1952

Quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn NB

Cấp bậc: Thiếu úy                    Chức vụ: Tiểu đoàn phó

Đơn vị: F10, QĐ 3

Hy sinh: 14/8/1978                  Số mộ: 18, B4, KK1

2- Liệt sỹ: Vùi Văn Thụ (có thể là Bùi)    Sinh 1959

Quê quán: Gia Văn, Hoàng Long, Ninh Bình (có thể là Gia Vân)

Cấp bậc: Binh nhất                  Chức vụ: Chiến sỹ

Đơn vị: C20, E64, F320 QĐ3

Hy sinh: 14/1/1978                  Số mộ: 34, R2, KK2

3- Liệt sỹ: Đỗ Văn Thao        Sinh: 1958

Quê quán: Gia Thanh, Hoàng Long, Ninh Bình

Cấp bậc: Binh nhất                            Chức vụ: Chiến sỹ

Đơn vị: C4, D7, E64

Hy sinh: 19/12/1977                Số mộ: 6, B1, KL1

4- Liệt sỹ: Lê Văn Phân         Sinh: 1959

Quê quán: Gia Ninh, Hoàng Long, Ninh Bình

Cấp bậc: Thượng sỹ                 Chức vụ: A trưởng

Đơn vị: C7, D8, E64, F320, QĐ3

Hy sinh: 26/3/1978                  Số mộ: 9B1, KL1

5- Liệt sỹ: Nguyễn Thanh Bình      Sinh: 1957

Quê quán: Gia Lạt, Hoàng Long, Ninh Bình (có thể là Gia Lạc)

Cấp bậc: Binh nhất                            Chức vụ: Chiến sỹ

Đơn vị: D bộ 7, E64, F320, QĐ3

Hy sinh: 06/3/1978                  Số mộ: 15, B1, KL1

6- Liệt sỹ: Nguyễn Văn Tăng          Sinh: 1955

Quê quán: Gia Sinh, Hoàng Long

Cấp bậc: Binh nhất                            Chức vụ: chiến sỹ

Đơn vị: F10, QĐ3

Hy sinh: 17/11/1977                Số mộ: 35, B4, KL1

7- Liệt sỹ: Trần Văn Lưỡng  Sinh: 1960

Quê quán: Huyện Hoàng Long

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 06/11/1978                Số mộ: 17, R2 KL2

8- Liệt sỹ: Đinh Ngọc Huệ               Sinh: 1954

Quê quán: Huyện Hoa Lư

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 29/10/1978                Số mộ: 31, R3, KL2

9- Liệt sỹ: Vũ Văn Bồng                  Sinh: 1958

Quê quán: Huyện Hòang Long

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 25/10/1978                Số mộ: 34, R2 KL1

10- Liệt sỹ: Nguyễn Hồng Quan     Sinh: 1956

Quê quán: huyện Hoàng Long

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 07/10/1978                Số mộ: 35, R2, KL2

11- Liệt sỹ: Đinh Anh Văn              Sinh: 1960

Quê quán: Hoàng long

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 30/9/1978                  Số mộ: 43, R2 KL2

12- Liệt sỹ: Phạm Văn Chương      Sinh: 1959

Quê quán: Hoàng Long

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 27/10/1978                Số mộ: 55, R2, KL2

13- Liệt sỹ: Nguyễn Công Đức        Sinh: 1955

Quê quán: Minh Khang, Gia Khánh, Ninh Bình (có thể là Ninh Khang)

Cấp bậc: Thượng sỹ                 Chức vụ: A trưởng

Đơn vị: D bộ 4, E52, F320, QĐ3

Hy sinh: 10/3/1978                  Số mộ: 25, B7, KL2

14- Liệt sỹ: Hàn Thanh Phương     Sinh: 1959

Quê quán: Gia Sinh, Hoàng Long

Cấp bậc: Binh nhất                            Chức vụ: chiến sỹ

Đơn vị: C3, D7, E64, F320, QĐ3

Hy sinh: 22/10/1978                Số mộ: 32, B7, KL2

15- Liệt sỹ: Hoàng Văn Quang       Sinh: 1959

Quê quán: Nho Quan              

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 24/11/1978                Số mộ: 61, R3, KL2

16- Liệt sỹ: Nguyễn Văn Chiến       Sinh: 1954

Quê quán: Hoàng Long

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 19/12/1977                Số mộ: 39, R3, KL2

17- Liệt sỹ: Đinh Ngọc Huệ             Sinh: 1954

Quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình

Cấp bậc:                                   Chức vụ:

Đơn vị:

Hy sinh: 29/10/1978                Số mộ: 31, R3, KL2

18- Liệt sỹ: Nguyễn Xuân Bằng      Sinh: 1958

Quê quán: Gia Tiến Hoàng Long

Cấp bậc: Binh nhất                            Chức vụ: chiến sỹ

Đơn vị: F10, QĐ3

Hy sinh: 05/12/1977                Số mộ: 10, R3, KL1

Thân nhân các liệt sỹ muốn biết cụ thể xin liên hệ với CCB, Đại tá Nguyễn Thanh Truyền ĐT 09155 74 995 hoặc 0983 10 10 54

LIỆT SỸ ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI TRỰC TIẾP CHÔN CẤT 

1- LS Nguyễn Văn Lãng             Quê: Thái Bình

Nhập ngũ 8/1964                        Đi B: 6/3/1967        Đơn vị: C17, E174

Cấp H1                                        Chức vụ: A trưởng                 Vào Đảng: 11/7/1967

Hy sinh: 12/8/1968                    Tại Suối nước trong Đắc Lắc


2- LS Nguyễn Hữu Tách:            Quê quán: Thái Bình

Nhập ngũ 8/1964                        Đi B: 6/3/1967        Đơn vị: C17, E174

Hy sinh: 11/1969                        Tại: Tân Phú - Gia Lai


3- LS Nguyễn Hồng Bơi            Quê: Thái Bình

Nhập ngũ 8/1964                        Đi B: 6/3/1967        Đơn vị: C17, E174

Hy sinh: 11/1969                        Tại: Tân Phú - Gia Lai

3 liệt sỹ trên do đ/c Cát ĐT 0163 5244 628 ở Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình trực tiếp chôn cất


4- LS Nguyễn Văn Quý (Quý dỗ)

Chức vụ: Trung đội trưởng                Đơn vị Trinh sát pháo binh F5

Hy sinh: 1973                            Tại Kênh Bà Tần, Mỹ Thạnh, Cái Bè

Đ/c Diệp Văn Quý và Nguyễn Trọng Thắng ở Bá Xuyên, Sông Công, Thái Nguyên ĐT 0128 207 3670 trực tiếp chôn cất - hiện còn nhớ vị trí chôn cất LS


5- LS Vũ Xuân Chương            Vợ tên Liễu

Chức vụ: Trung đội trưởng Cối 82         Đơn vị C9, D2, F21

Hy sinh: 9/1969                    Tại Lộ 14 (Sát Bù Gia Mập)

Đ/c Trần Văn Chức quê xóm Trung Thần, Hóa Trung, Đồng Hỷ, Thái Nguyên và đ/c Lê Trọng Thắng ở Bá Xuyên, Sông Công, Thái Nguyên ĐT 0128 207 3670 trực tiếp chôn cất.