Gặp chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

đăng 03:28 26 thg 2, 2013 bởi Nguyễn Thanh Truyền   [ đã cập nhật 02:17 1 thg 4, 2013 ]

Comments