BLL tới thăm Thượng tướng Phan Trung Kiên - Thứ Trưởng BQP

đăng 04:13 9 thg 5, 2013 bởi Nguyễn Thanh Truyền   [ đã cập nhật 04:15 9 thg 5, 2013 ]

Comments